Tlakově vodotěsné provozní kanály

Tlakově vodotěsné servisní kanály pro potrubí a příslušenství

Tlakově vodotěsné provozní kanály

Master-Home-Connect (MHC) - vstupy do domu

Domovní přívodní systém pro elektrické, vodovodní a komunikační přípojky Testováno podle DVGW VP 601 (kapitola 4.5)...

Těsnicí límce

Těsnicí manžety bezpečně utěsňují potrubí a kabely z plastu, oceli, fibrového cementu a vitrifikované hlíny proti vysokému vodnímu s...

Nástěnná pouzdra a příslušenství

Duté trubky z PVC nebo vláknocementu nebo z nerezové oceli pro zabudování trubek nebo potrubí do stavby....

Systémy prostupu stěnou

Nabízíme systémy prostupů stěnami, které lze vést vodotěsně do budovy....

Průchody deskou

Nabízíme prostupy desek v oranžovohnědém provedení jako systémy PVC-U (KG) nebo jako trubky z polypropylenu (PP), barva zelená. Do...

MASTER-RING

Těsnicí vložky z nerezové oceli V2A pro obložení trubek a jádrových vrtů. Nabízíme mnoho různých typů....

MASTER-SEAL

Modulární těsnění - předmontované - Rychlá a snadná instalace - Testováno do 30 m vodního sloupce - Možnost dodatečné montáže (...

FLEX 2000

Plastová, parotěsná a vodotěsná těsnicí hmota pro hydroizolaci potrubí a kabelových kanálů pod úrovní terénu. Vhodná také k utěsně...

Příslušenství pro obložení potrubí

Zde najdete potřebné příslušenství...

Jakou roli hrají domovní vchody v železobetonové konstrukci?

Požadavky na vodotěsné betonové konstrukce upravuje příslušná směrnice DAfStb (směrnice WU). Kromě požadavků na samotnou betonovou konstrukci jsou zde definovány požadavky na utěsnění spár a kotvy bednění nebo napínací body. Předmětem této směrnice je odpovídající plánování a provádění konstrukce tak, aby byly splněny užitné vlastnosti a požadavky na užívání stanovené zadavatelem s ohledem na funkci těsnění proti vodě.

Jedním z bodů, který směrnice nezohledňuje, ale který by neměl být pro výsledek vodotěsné konstrukce zanedbán, je utěsnění potrubí a kabelů vedených skrz betonový prvek. Díky našim různým domovním vstupům nabízíme správné řešení pro téměř každou instalační situaci, bez ohledu na to, zda se jedná o prostup potrubí, plášťovou trubku nebo domovní vstup. Těsnicí hmotu lze použít k utěsnění v případě, že již dochází k průniku vody.

K čemu slouží domovní záznamy?

Všude tam, kde jsou potrubí nebo jiná vedení vedena skrz betonové prvky, musí být utěsněna proti vnikání vody a/nebo plynů, jako je metan nebo radioaktivní radon, který se někdy vyskytuje v zemi.

Vzhledem k tomu, že trubky a kabely mají jiné materiálové vlastnosti než beton a ten se při tuhnutí smršťuje, hrozí v místech křížení trubek a kabelů s betonem riziko cirkulace. Voda nebo plyny mohou vniknout do budovy a způsobit riziko poškození konstrukce nebo dokonce zdraví osob v budově.

Jak se instalují domovní vchody?

V závislosti na typu vjezdu do domu se buď instaluje do bednění před betonáží, nebo se zabuduje do betonovaného základu. Následná instalace do jádrového vrtu je možná také s použitím našich těsnění kruhového prostoru a článkových řetězů. Průchod potrubí nebo jiných vedení médií lze utěsnit pomocí stěnových límců.

Pro použití v zemědělství existují zvláštní požadavky. Pro tyto účely máme v programu náš nástěnný límec JGS (RONDO Protect).