Αξεσουάρ ξυλότυπου

Μαθήματα απόδειξης υγρασίας. Στεγανοποίηση για σημεία σύνδεσης ξυλοτύπων και δοκούς

Αξεσουάρ ξυλότυπου
  • Μαθήματα απόδειξης υγρασίας
  • STOPPER - Στεγανοποίηση για πλαστικούς σωλήνες και σωλήνες απόστασης από ινοτσιμέντο
  • STOPPER SCREW - Βιδωτή εσωτερική στεγανοποίηση για σημεία σύνδεσης ξυλοτύπου
  • STOPPER Σωλήνες απόστασης - Αδιάβροχος πλαστικός σωλήνας απόστασης υπό πίεση
  • ActiveRings + RONDO MINI  - Στεγανοποίηση για σωλήνες απόστασης από πλαστικό και ινοτσιμέντο
  • Ηχομόνωση από κρούση + κυματοειδές ρουλεμάν

Στεγανοποίηση για σωλήνες απόστασης από πλαστικό και ινοτσιμέντο

Σε ξυλότυπους σκυροδέματος. ∎ Στον εσωτερικό χώρο του κτιρίου, σφράγιση των σωλήνων απόστασης με Active Ring ή Rondo Mini ∎ Στην...

Ηχομόνωση από κρούση + κυματοειδές ρουλεμάν

Σανίδες, λωρίδες και ρολά ως έδρανα για στατικά φορτία με μειωμένες ιδιότητες ήχου κρούσης....

MURO-Top μαθήματα απόδειξης υγρασίας

Το φράγμα κατά της ανερχόμενης υγρασίας Τα πλεονεκτήματα: ∎ κατασκευασμένα από το ιδιαίτερα ανθεκτικό υλικό πολυολεφίνη ∎ προστ...

KLEBO Ταινίες

Υψηλής ποιότητας αυτοκόλλητες ταινίες...

Τι ρόλο παίζουν τα εξαρτήματα ξυλότυπου στην κατασκευή οπλισμένου σκυροδέματος;

Οι απαιτήσεις για τις υδατοστεγείς κατασκευές από σκυρόδεμα ρυθμίζονται από την αντίστοιχη κατευθυντήρια γραμμή του DAfStb (κατευθυντήρια γραμμή WU). Εκτός από τις απαιτήσεις για την ίδια την κατασκευή από σκυρόδεμα, εδώ ορίζονται οι απαιτήσεις για τις αγκυρώσεις και τα σημεία τάνυσης του ξυλότυπου. Αντικείμενο της παρούσας οδηγίας είναι ο αντίστοιχος σχεδιασμός και η εκτέλεση της κατασκευής ώστε να πληρούνται οι ιδιότητες χρήσης και οι απαιτήσεις χρήσης που καθορίζονται από τον πελάτη όσον αφορά τη λειτουργία στεγανοποίησης έναντι του νερού.

Πού χρησιμοποιούνται τα εξαρτήματα ξυλοτύπου;

Όπου χρησιμοποιείται ξυλότυπος και υποστηρίζεται, τα σημεία αυτά πρέπει να σφραγίζονται από την είσοδο νερού ή/και θορύβου. Εάν είναι απαραίτητο, οι σφραγίσεις αυτές πρέπει επίσης να πληρούν τις απαιτήσεις πυροπροστασίας.

Οι προκατασκευασμένες σκάλες από σκυρόδεμα τοποθετούνται σε έδρανα για να παρέχουν ηχομόνωση. Προσφέρουμε επίσης αυτά τα έδρανα στο πρόγραμμά μας, καθώς και τοιχοπετάσματα που προστατεύουν από την ανερχόμενη υγρασία στην τοιχοποιία.

Οι αυτοκόλλητες ταινίες μας συμπληρώνουν τη γκάμα των εξαρτημάτων.

Πώς εγκαθίστανται τα εξαρτήματα ξυλότυπου;

Τα κλεισίματά μας για τα σημεία σύσφιξης του ξυλότυπου μπορούν να τοποθετηθούν με διάφορους τρόπους. Το κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σύστημα STOPPER SCREW επιτυγχάνει τη στεγανότητά του βιδώνοντας τα εξαρτήματα μεταξύ τους.

Η σειρά STOPPER σφυρηλατείται στο σημείο σύσφιξης και σφραγίζει άμεσα.

Οι κώνοι στεγανοποίησης STOPPER επικολλούνται στο σημείο σύσφιξης με ειδική κόλλα σκυροδέματος.