Προστασία από κεραυνούς

Αγωγοί αλεξικέραυνου και γείωσης σε μορφή ταινίας ή σύρματος, καθώς και εξαρτήματα σύνδεσης και προσαρμογείς.

Προστασία από κεραυνούς

Ιμάντες γείωσης

Ιμάντες γαλβανισμένοι ή από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας Α2 ή Α4 στις διαστάσεις 30 x 3,5 mm ή 40 x 5 mm και 40 x 4 mm....

Στρογγυλά σύρματα

Στρογγυλά σύρματα διαμέτρου 8 mm ή 10 mm, γαλβανισμένα, από ανοξείδωτο χάλυβα σε Α2 ή Α4 , από χαλκό ή αλουμίνιο ή με πλαστική επί...

Σύνδεσμοι

Εδώ προσφέρουμε τους διαφορετικούς συνδέσμους για ιμάντες γείωσης και στρογγυλά καλώδια....

Σταθεροί ακροδέκτες γείωσης με εξαρτήματα

Για τη σύνδεση των αγωγών ισοδυναμικής σύνδεσης με το ηλεκτρόδιο γείωσης του θεμελίου, τον οπλισμό και το σύστημα αντικεραυνικής π...

Δακτύλιοι γείωσης-τοίχου με προεγκατεστημένα σημεία γείωσης fixed

Οι δακτύλιοι τοιχώματος είναι προσυναρμολογημένοι και παρέχονται με το ακριβές πάχος τοιχώματος. Δεν απαιτούνται χρονοβόρες ρυθμίσ...

Εξαρτήματα προστασίας φωτισμού

Εδώ θα βρείτε τα απαραίτητα αξεσουάρ:...

Ποιος είναι ο ρόλος της αντικεραυνικής προστασίας και της γείωσης στις κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα και για ποιο λόγο χρησιμοποιούνται;

Η αντικεραυνική προστασία αναλαμβάνει το ρεύμα σε περίπτωση κεραυνικού πλήγματος και το διοχετεύει με ασφάλεια στο έδαφος για να αποτρέψει ζημιές που προκαλούνται από υπέρταση στο οικιακό δίκτυο.

Το σύστημα γείωσης συνδέει με ασφάλεια τον ηλεκτρικό εξοπλισμό με το έδαφος και εξασφαλίζει την ασφάλεια των ανθρώπων και των συστημάτων σε περίπτωση ηλεκτρικού σφάλματος, καθώς παρέχει προστασία από ηλεκτροπληξία.