Hydrofiele zwelbanden

Zwelbanden voorkomen dat drukkend en niet-drukkend water het gebouw binnendringt. Onze zwelbanden zijn geschikt voor zones met vaak wisselende waterniveaus. In de constructievoeg worden de waterstops volledig omgeven door beton. Bij contact met water zwellen de banden op en dichten zo de voeg af.

Hydrofiele zwelbanden

Bentoniet waterstop

Onze bentoniet-waterstop MASTERSTOP voor het betrouwbaar waterdicht maken van bouwvoegen en en doorvoeren in betonconstructies te...

Rubberen waterstop FLOWSTOP

Voor het afdichten van bouwvoegen en doorvoeren in betonconstructies. FLOWSTOP heeft bewezen bestand te zijn tegen een druk van 8 ...

MASTERSTOP SK

Zelfklevende bentoniet zwelband die uitzet bij contact met water en het binnendringen van water voorkomt....

Zwellingspasta's

Eencomponent, oplosmiddelvrije zwelpasta op basis van polyurethaan. MasterMastic PU is een zwelbare afdichtingspasta voor het wate...

Accessoires voor zwelbanden

Accessoires voor bentoniet en TPE waterstops...

Wat is de rol van zwelbanden in gewapend beton?

De witte tank is een constructie waarin het beton, naast zijn dragende functie, ook zorgt voor de waterdichtheid tegen water onder en zonder druk. De eisen voor deze constructiemethode zijn vastgelegd in de WU-richtlijn (Waterondoorlatende betonconstructies) van het Duitse Instituut voor Bouwtechniek (DIBt). De dichtheid van de voegen speelt een speciale rol bij de constructie van een witte tank. In overeenstemming met de WU-richtlijn moeten deze op de juiste manier worden afgedicht, afhankelijk van het type voeg. Het bewijs van bruikbaarheid wordt geleverd in de vorm van een abP (Algemeen Bouwtoezicht Testcertificaat). De afgifte van het testcertificaat levert het bewijs van functionaliteit en definieert het toepassingsgebied voor het betreffende product.

Waar worden zwelbanden voor gebruikt?

Zwelbanden zijn bijzonder geschikt voor het waterdicht maken van bouwvoegen. Zwelbanden hebben zich in de bouwpraktijk al vele jaren bewezen. Een van de meest voorkomende toepassingsgebieden is de overgang tussen vloerplaten en opgaande muren. Gebruik in het gebied wand/wand of wand/plafond is ook mogelijk. Voorwaarde is dat het een constructievoeg is volgens de definitie van de WU-richtlijn. Dilatatievoegen kunnen niet worden afgedicht met zwelbanden Zwelbanden zijn een zeer effectieve oplossing, vooral voor voegen met een kritische geometrie.

Bij de keuze van zwelbanden moet altijd rekening worden gehouden met het toepassingsgebied dat voor het product is gedefinieerd in overeenstemming met het algemene testcertificaat voor bouwtoezicht (abP). De geschiktheid voor zones met vaak wisselende waterniveaus is hier een bijzonder belangrijk punt. De geschiktheid voor zones met frequent wisselende waterniveaus is belangrijk voor constructies die slechts tijdelijk worden blootgesteld aan water en daarna weer opdrogen. Het bijbehorende bewijs van geschiktheid voor gebruik in zones met vaak wisselende waterniveaus (indien beschikbaar) wordt vermeld in het testcertificaat van het algemeen bouwtoezicht. Onze zwelbanden zijn rechthoekige voegprofielen met verschillende doorsneden op basis van bentoniet of TPE. Deze worden op rol geleverd in verschillende lengtes, afhankelijk van de grootte en het materiaal.

Hoe werkt een zwelband?

Het basisprincipe van zwelbanden is hetzelfde, ongeacht het materiaal. Bij contact met water neemt het volume van de zwelbanden toe. Het zet uit in de richting van het omringende beton en dicht voegen veilig en permanent af.

De functionaliteit van de zwelbanden is afhankelijk van verdere randvoorwaarden naast de professionele installatie. Het is essentieel voor de functionaliteit dat vroegtijdige zwelling van de profielen door contact met water wordt voorkomen. Vooral stilstaand water in de bouwvoeg leidt tot voortijdige zwelling. Schade aan de zwelbanden moet ook worden voorkomen. Een visuele inspectie op het laatst mogelijke moment, bijvoorbeeld voor het sluiten van de wandbekisting, is absoluut noodzakelijk. Gezwollen of beschadigde profielen moeten worden verwijderd en vervangen.

Hoe worden zwelbanden geïnstalleerd?

De hydrofiele waterstop wordt geplaatst op het verharde beton van de vloerplaat in het midden van de constructievoeg. De zwelbanden moeten zo op de vloerplaat worden bevestigd dat ze op het volledige oppervlak rusten en hun positie niet kan veranderen tijdens het latere betonstorten van het muurelement. De zwelbanden kunnen worden bevestigd met zwelbandlijm. Bentonietwaterstops kunnen ook worden bevestigd met zwelbanden. De rasterprofielen worden over de zwelbanden in de constructievoeg geschoven en met geschikte spijkers in het beton verankerd. De stabiliteit van de roosters draagt de bevestiging over op de volledige leglengte en zorgt voor een volledige ondersteuning van het oppervlak. In de voegen of hoeken worden de zwelbanden gestuikt. Tot slot moeten de zwelbanden in een zelfstandig systeem worden geïnstalleerd. Ongeacht de bevestigingsvariant moeten de zwelbanden in de wapening worden geplaatst met een minimale betondekking van minstens 80 mm aan alle zijden.

Houd er rekening mee dat het beton voldoende verdicht moet zijn en vrij van holle ruimtes en grindzakken. Bij het storten van de muurvoet wordt het gebruik van een verbindingsmengsel over het algemeen aanbevolen en in sommige gevallen zelfs noodzakelijk volgens de WU-richtlijn, afhankelijk van het constructietype. Uit ervaring is gebleken dat het gebruik van het verbindingsmengsel in combinatie met een juiste betonverdichting voldoende randvoorwaarden oplevert voor waterdichting met zwelbanden. Tijdens het verdichten moet ervoor worden gezorgd dat de zwelbanden niet worden beschadigd met de trilfles.