SKUPINY PRODUKTOV

Hydrofilná ochrana proti vode

Hydrofilné vodozádržné prvky zabraňujú prenikaniu tlakovej a netlakovej vody do budovy. Naše hydrofilné vodozádržné prvky sú vhodn...

Spoločný plech

Hydroizolačné systémy pre stavebné škáry a vopred určené trhlinové škáry, dorazové panely a príslušenstvo, ako aj pásky na škáry a...

Vstrekovacie hadice/stavebná chémia

- Injektážny hadicový systém MASTERTUBE na hydroizoláciu pracovných jontov v železobetónových konštrukciách - Systém živice PROT...

Tlakovo vodotesné servisné potrubia

Tlakovo vodotesné servisné kanály pre potrubia a príslušenstvo...

Ochrana pred bleskom

Bleskozvody a uzemňovače vo forme pásu alebo drôtu, ako aj spojovacie diely a adaptéry....

Príslušenstvo debnenia

Vlhkovzdorné vrstvy. Hydroizolácia pre spojovacie body debnenia a ložiská...