Príslušenstvo debnenia

Vlhkovzdorné vrstvy. Hydroizolácia pre spojovacie body debnenia a ložiská

Príslušenstvo debnenia
  • Vlhkovzdorné vrstvy
  • STOPPER - Vodotesná ochrana pre plastové a vláknocementové diaľkové rúry
  • STOPPER Screw - Skrutkové vnútorné tesnenie pre body viazania debnenia
  • Vzdialenostné trubice STOPPER - Tlaková vodotesná plastová vzdialenostná trubica
  • ActiveRings + RONDO MINI  -Hydroizolácia pre plastové a vláknocementové diaľkové rúry
  • Zvuková izolácia proti nárazom + vlnité ložiská

Hydroizolácia pre plastové a vláknocementové diaľkové rúry

V betónovom debnení. ∎ Vo vnútornom priestore budovy utesnenie dištančných rúrok pomocou Active Ring alebo Rondo Mini. ∎ Vo von...

Zvuková izolácia proti nárazom + vlnité ložiská

Dosky, pásy a kotúče ako ložiská pre statické zaťaženie so zníženou hlučnosťou....

MURO-Top proti vlhkosti

Bariéra proti vzlínajúcej vlhkosti Výhody: ∎ vyrobené z vysoko odolného materiálu polyolefínu ∎ spoľahlivo a trvalo chránia zák...

Pásky KLEBO

Vysokokvalitné lepiace pásky...

Akú úlohu zohráva príslušenstvo debnenia v železobetónovej konštrukcii?

Požiadavky na vodonepriepustné betónové konštrukcie upravuje príslušné usmernenie DAfStb (usmernenie WU). Okrem požiadaviek na samotnú betónovú konštrukciu sú tu definované aj požiadavky na kotvy debnenia a napínacie body. Predmetom tohto usmernenia je zodpovedajúce plánovanie a realizácia konštrukcie tak, aby spĺňala užívacie vlastnosti a požiadavky na užívanie stanovené objednávateľom s ohľadom na tesniacu funkciu proti vode.

Kde sa používa príslušenstvo debnenia?

Všade tam, kde sa používa debnenie a je vystužené, musia byť tieto vystužovacie body utesnené proti vnikaniu vody a/alebo hluku. V prípade potreby musia tieto tesnenia spĺňať aj protipožiarne požiadavky.

Prefabrikované betónové schody sú inštalované na ložiskách, ktoré zabezpečujú zvukovú izoláciu. Tieto ložiská ponúkame aj v našom programe, rovnako ako stenové zábrany, ktoré chránia pred vzlínajúcou vlhkosťou v murive.

Sortiment príslušenstva dopĺňajú naše lepiace pásky.

Ako sa inštaluje príslušenstvo debnenia?

Naše uzávery pre upínacie body debnenia možno inštalovať rôznymi spôsobmi. Patentovaný systém STOPPER SCREW dosahuje svoju tesnosť skrutkovaním komponentov.

Séria STOPPER sa zatĺka do upínacieho bodu a priamo tesní.

Tesniace kužele STOPPER sú do upínacieho bodu vlepené špeciálnym lepidlom na betón.