Pevné uzemňovacie svorky s príslušenstvom

Pripojenie vodičov vyrovnania potenciálov k základovému zemniču, výstuži a systému ochrany pred bleskom

Pevné uzemňovacie svorky s príslušenstvom

Pevné uzemňovacie svorky M10/M12 s príslušenstvom

Pripojenie vodičov vyrovnania potenciálov k základovému zemniču, výstuži a systému ochrany pred bleskom...

Pevné uzemňovacie svorky M12 s príslušenstvom

Pripojenie vodičov vyrovnania potenciálov k základovému zemniču, výstuži a systému ochrany pred bleskom...

Pevné uzemňovacie svorky M16 s príslušenstvom

Pripojenie vodičov vyrovnania potenciálov k základovému zemniču, výstuži a systému ochrany pred bleskom...