Zaščita pred strelo

Strelovodi in ozemljitveni vodniki v obliki traku ali žice ter priključni deli in adapterji.

Zaščita pred strelo

Dodatki za zaščito razsvetljave

Tukaj najdete potrebne pripomočke:...

Ozemljitveni trakovi

Trakovi iz pocinkanega ali nerjavnega jekla kakovosti A2 ali A 4 v dimenzijah 30 x 3,5 mm ali 40 x 5 mm in 40 x 4 mm...

Okrogle žice

Okrogle žice premera 8 mm ali 10 mm, pocinkane, iz nerjavnega jekla A2 ali A4, bakrene ali aluminijaste ali s plastično prevleko....

Priključki

Tu so na voljo različni priključki za ozemljitvene trakove in okrogle žice....

Fiksni ozemljitveni priključki z dodatki

Za povezavo vodnikov za izenačitev potencialov z ozemljilom temelja, armaturo in sistemom zaščite pred strelo...

Ozemljitvene stenske puše s predhodno vgrajenimi ozemljitvenimi točkami s fiksom

Stenske puše so predhodno sestavljene in dobavljene v točno določeni debelini stene. Dolgotrajno prilagajanje ni potrebno. Fiksni ...

Kakšno vlogo imata zaščita pred strelo in ozemljitev v armiranobetonski konstrukciji in za kaj se uporabljata?

Zaščita pred strelo v primeru udara strele prevzame tok in ga varno odvede v zemljo, da prepreči škodo zaradi prenapetosti v hišnem omrežju.

Sistem ozemljitve varno poveže električno opremo z zemljo ter zagotavlja varnost ljudi in sistemov v primeru električne okvare, saj zagotavlja zaščito pred električnim udarom.