Ochrana pred bleskom

Bleskozvody a uzemňovače vo forme pásu alebo drôtu, ako aj spojovacie diely a adaptéry.

Ochrana pred bleskom

Pevné uzemňovacie svorky s príslušenstvom

Pripojenie vodičov vyrovnania potenciálov k základovému zemniču, výstuži a systému ochrany pred bleskom...

Uzemňovacie priechodky s vopred namontovanými uzemňovacími bodmi

Stenové puzdrá sú vopred zmontované a dodávajú sa s presnou hrúbkou steny. Nie je potrebné časovo náročné nastavovanie. Pevná uzem...

Príslušenstvo ochrany osvetlenia

Tu nájdete potrebné príslušenstvo:...

Uzemňovacie popruhy

Popruhy pozinkované alebo z nehrdzavejúcej ocele kvality A2 alebo A 4 s rozmermi 30 x 3,5 mm alebo 40 x 5 mm a 40 x 4 mm...

Okrúhle drôty

Okrúhle drôty s priemerom 8 mm alebo 10 mm, pozinkované, z nehrdzavejúcej ocele A2 alebo A4 , z medi alebo hliníka alebo s plastov...

Konektory

Tu ponúkame rôzne konektory pre uzemňovacie pásky a okrúhle vodiče....

Akú úlohu zohrávajú ochrana pred bleskom a uzemnenie v železobetónovej konštrukcii a na čo sa používajú?

Ochrana pred bleskom prevezme prúd v prípade úderu blesku a bezpečne ho odvedie do zeme, aby sa zabránilo škodám spôsobeným prepätím v domácej sieti.

Uzemňovací systém bezpečne spája elektrické zariadenia so zemou a zabezpečuje bezpečnosť osôb a systémov v prípade elektrickej poruchy, pretože poskytuje ochranu pred zásahom elektrickým prúdom.