FUGENBLECH Abschalalemente raue Fuge

Abschalelemente mit unbeschichtetem Fugenblech nach WU-Richtlinie

FUGENBLECH Abschalalemente raue Fuge

SKU Bild Name Beschreibung
071000 FB ABS 1,5x250 mm-130-rau FB ABS 1,5x250 mm-130-rau 1,5 x 250 - E = 130 mm... Zum Produkt
071000V FB ABS 1,5x250 mm-130-verstärkt (V)-rau FB ABS 1,5x250 mm-130-verstärkt (V)-rau 1,5 x 250 - E = 130 mm verstärkt... Zum Produkt
071002 FB ABS 1,5x250 mm-160-rau FB ABS 1,5x250 mm-160-rau 1,5 x 250 - E = 140 - 160 mm... Zum Produkt
071002V FB ABS 1,5x250 mm-160-verstärkt (V)-rau FB ABS 1,5x250 mm-160-verstärkt (V)-rau 1,5 x 250 - E = 140 - 160 mm verstärkt... Zum Produkt
071004 FB ABS 1,5x250 mm-200-rau FB ABS 1,5x250 mm-200-rau 1,5 x 250 - E = 170 - 200 mm... Zum Produkt
071004V FB ABS 1,5x250 mm-200-verstärkt (V)-rau FB ABS 1,5x250 mm-200-verstärkt (V)-rau 1,5 x 250 - E = 170 - 200 mm verstärkt... Zum Produkt
071006 FB ABS 1,5x250 mm-250-rau FB ABS 1,5x250 mm-250-rau 1,5 x 250 - E = 210 - 250 mm... Zum Produkt
071006V FB ABS 1,5x250 mm-250-verstärkt (V)-rau FB ABS 1,5x250 mm-250-verstärkt (V)-rau 1,5 x 250 - E = 210 - 250 mm verstärkt... Zum Produkt
071008 FB ABS 1,5x250 mm-300-rau FB ABS 1,5x250 mm-300-rau 1,5 x 250 - E = 260 - 300 mm... Zum Produkt
071008V FB ABS 1,5x250 mm-300-verstärkt (V)-rau FB ABS 1,5x250 mm-300-verstärkt (V)-rau 1,5 x 250 - E = 260 - 300 mm verstärkt... Zum Produkt
071010 FB ABS 1,5x250 mm-400-rau FB ABS 1,5x250 mm-400-rau 1,5 x 250 - E = 310 - 400 mm... Zum Produkt
071010V FB ABS 1,5x250 mm-400-verstärkt (V)-rau FB ABS 1,5x250 mm-400-verstärkt (V)-rau 1,5 x 250 - E = 310 - 400 mm verstärkt... Zum Produkt
071012 FB ABS 1,5x250 mm-500-rau FB ABS 1,5x250 mm-500-rau 1,5 x 250 - E = 410 - 500 mm... Zum Produkt
071012V FB ABS 1,5x250 mm-500-verstärkt (V)-rau FB ABS 1,5x250 mm-500-verstärkt (V)-rau 1,5 x 250 - E = 410 - 500 mm verstärkt... Zum Produkt
071014 FB ABS 1,5x250 mm-600-rau FB ABS 1,5x250 mm-600-rau 1,5 x 250 - E = 510 - 600 mm... Zum Produkt
071014V FB ABS 1,5x250 mm-600-verstärkt (V)-rau FB ABS 1,5x250 mm-600-verstärkt (V)-rau 1,5 x 250 - E = 510 - 600 mm verstärkt... Zum Produkt
071016 FB ABS 1,5x250 mm-700-rau FB ABS 1,5x250 mm-700-rau 1,5 x 250 - E = 610 - 700 mm... Zum Produkt
071016V FB ABS 1,5x250 mm-700-verstärkt (V)-rau FB ABS 1,5x250 mm-700-verstärkt (V)-rau 1,5 x 250 - E = 610 - 700 mm verstärkt... Zum Produkt
071018 FB ABS 1,5x250 mm-800-rau FB ABS 1,5x250 mm-800-rau 1,5 x 250 - E = 710 - 800 mm... Zum Produkt
071018V FB ABS 1,5x250 mm-800-verstärkt (V)-rau FB ABS 1,5x250 mm-800-verstärkt (V)-rau 1,5 x 250 - E = 710 - 800 mm verstärkt... Zum Produkt
071020 FB ABS 1,5x250 mm-900-rau FB ABS 1,5x250 mm-900-rau 1,5 x 250 - E = 810 - 900 mm... Zum Produkt
071020V FB ABS 1,5x250 mm-900-verstärkt (V)-rau FB ABS 1,5x250 mm-900-verstärkt (V)-rau 1,5 x 250 - E = 810 - 900 mm verstärkt... Zum Produkt
071022 FB ABS 1,5x250 mm-1000-rau FB ABS 1,5x250 mm-1000-rau 1,5 x 250 - E = 910 - 1000 mm... Zum Produkt
071022V FB ABS 1,5x250 mm-1000-verstärkt (V)-rau FB ABS 1,5x250 mm-1000-verstärkt (V)-rau 1,5 x 250 - E = 910 - 1000 mm verstärkt... Zum Produkt
071026 FB ABS 1,5x300 mm-130-rau FB ABS 1,5x300 mm-130-rau 1,5 x 300 - E = 130 mm... Zum Produkt
071026V FB ABS 1,5x300 mm-130-verstärkt (V)-rau FB ABS 1,5x300 mm-130-verstärkt (V)-rau 1,5 x 300 - E = 130 mm verstärkt... Zum Produkt
071028 FB ABS 1,5x300 mm-160-rau FB ABS 1,5x300 mm-160-rau 1,5 x 300 - E = 140 - 160 mm... Zum Produkt
071028V FB ABS 1,5x300 mm-160-verstärkt (V)-rau FB ABS 1,5x300 mm-160-verstärkt (V)-rau 1,5 x 300 - E = 140 - 160 mm verstärkt... Zum Produkt
071030 FB ABS 1,5x300 mm-200-rau FB ABS 1,5x300 mm-200-rau 1,5 x 300 - E = 170 - 200 mm... Zum Produkt
071030V FB ABS 1,5x300 mm-200-verstärkt (V)-rau FB ABS 1,5x300 mm-200-verstärkt (V)-rau 1,5 x 300 - E = 170 - 200 mm verstärkt... Zum Produkt
071032 FB ABS 1,5x300 mm-250-rau FB ABS 1,5x300 mm-250-rau 1,5 x 300 - E = 210 - 250 mm... Zum Produkt
071032V FB ABS 1,5x300 mm-250-verstärkt (V)-rau FB ABS 1,5x300 mm-250-verstärkt (V)-rau 1,5 x 300 - E = 210 - 250 mm verstärkt... Zum Produkt
071034 FB ABS 1,5x300 mm-300-rau FB ABS 1,5x300 mm-300-rau 1,5 x 300 - E = 260 - 300 mm... Zum Produkt
071034V FB ABS 1,5x300 mm-300-verstärkt (V) rau FB ABS 1,5x300 mm-300-verstärkt (V) rau 1,5 x 300 - E = 260 - 300 mm verstärkt... Zum Produkt
071036 FB ABS 1,5x300 mm-400-rau FB ABS 1,5x300 mm-400-rau 1,5 x 300 - E = 310 - 400 mm... Zum Produkt
071036V FB ABS 1,5x300 mm-400-verstärkt (V)-rau FB ABS 1,5x300 mm-400-verstärkt (V)-rau 1,5 x 300 - E = 310 - 400 mm verstärkt... Zum Produkt
071038 FB ABS 1,5x300 mm-500-rau FB ABS 1,5x300 mm-500-rau 1,5 x 300 - E = 410 - 500 mm... Zum Produkt
071038V FB ABS 1,5x300 mm-500-verstärkt (V) rau FB ABS 1,5x300 mm-500-verstärkt (V) rau 1,5 x 300 - E = 410 - 500 mm verstärkt... Zum Produkt
071040 FB ABS 1,5x300 mm-600-rau FB ABS 1,5x300 mm-600-rau 1,5 x 300 - E = 510 - 600 mm... Zum Produkt
071040V FB ABS 1,5x300 mm-600-verstärkt (V)-rau FB ABS 1,5x300 mm-600-verstärkt (V)-rau 1,5 x 300 - E = 510 - 600 mm verstärkt... Zum Produkt
071042 FB ABS 1,5x300 mm-700-rau FB ABS 1,5x300 mm-700-rau 1,5 x 300 - E = 610 - 700 mm... Zum Produkt
071042V FB ABS 1,5x300 mm-700-verstärkt (V)-rau FB ABS 1,5x300 mm-700-verstärkt (V)-rau 1,5 x 300 - E = 610 - 700 mm verstärkt... Zum Produkt
071044 FB ABS 1,5x300 mm-800-rau FB ABS 1,5x300 mm-800-rau 1,5 x 300 - E = 710 - 800 mm... Zum Produkt
071044V FB ABS 1,5x300 mm-800-verstärkt (V)-rau FB ABS 1,5x300 mm-800-verstärkt (V)-rau 1,5 x 300 - E = 710 - 800 mm verstärkt... Zum Produkt
071046 FB ABS 1,5x300 mm-900-rau FB ABS 1,5x300 mm-900-rau 1,5 x 300 - E = 810 - 900 mm... Zum Produkt
071046V FB ABS 1,5x300 mm-900-verstärkt (V)-rau FB ABS 1,5x300 mm-900-verstärkt (V)-rau 1,5 x 300 - E = 810 - 900 mm verstärkt... Zum Produkt
071048 FB ABS 1,5x300 mm-1000-rau FB ABS 1,5x300 mm-1000-rau 1,5 x 300 - E = 910 - 1000 mm... Zum Produkt
071048V FB ABS 1,5x300 mm-1000-verstärkt (V)-rau FB ABS 1,5x300 mm-1000-verstärkt (V)-rau 1,5 x 300 - E = 910 - 1000 mm verstärkt... Zum Produkt
071050 FB ABS 2,0x250 mm-130-rau FB ABS 2,0x250 mm-130-rau 2,0 x 250 - E = 130 mm... Zum Produkt
071050V FB ABS 2,0x250 mm-130-verstärkt (V)-rau FB ABS 2,0x250 mm-130-verstärkt (V)-rau 2,0 x 250 - E = 130 mm verstärkt... Zum Produkt
071052 FB ABS 2,0x250 mm-160-rau FB ABS 2,0x250 mm-160-rau 2,0 x 250 - E = 140 - 160 mm... Zum Produkt
071052V FB ABS 2,0x250 mm-160-verstärkt (V)-rau FB ABS 2,0x250 mm-160-verstärkt (V)-rau 2,0 x 250 - E = 140 - 160 mm verstärkt... Zum Produkt
071054 FB ABS 2,0x250 mm-200-rau FB ABS 2,0x250 mm-200-rau 2,0 x 250 - E = 170 - 200 mm... Zum Produkt
071054V FB ABS 2,0x250 mm-200-verstärkt (V)-rau FB ABS 2,0x250 mm-200-verstärkt (V)-rau 2,0 x 250 - E = 170 - 200 mm verstärkt... Zum Produkt
071056 FB ABS 2,0x250 mm-250-rau FB ABS 2,0x250 mm-250-rau 2,0 x 250 - E = 210 - 250 mm... Zum Produkt
071056V FB ABS 2,0x250 mm-250-verstärkt (V)-rau FB ABS 2,0x250 mm-250-verstärkt (V)-rau 2,0 x 250 - E = 210 - 250 mm verstärkt... Zum Produkt
071058 FB ABS 2,0x250 mm-300-rau FB ABS 2,0x250 mm-300-rau 2,0 x 250 - E = 260 - 300 mm... Zum Produkt
071058V FB ABS 2,0x250 mm-300-verstärkt (V) rau FB ABS 2,0x250 mm-300-verstärkt (V) rau 2,0 x 250 - E = 260 - 300 mm verstärkt... Zum Produkt
071060 FB ABS 2,0x250 mm-400-rau FB ABS 2,0x250 mm-400-rau 2,0 x 250 - E = 310 - 400 mm... Zum Produkt
071060V FB ABS 2,0x250 mm-400-verstärkt (V)-rau FB ABS 2,0x250 mm-400-verstärkt (V)-rau 2,0 x 250 - E = 310 - 400 mm verstärkt... Zum Produkt
071062 FB ABS 2,0x250 mm-500 rau FB ABS 2,0x250 mm-500 rau 2,0 x 250 - E = 410 - 500 mm... Zum Produkt
071062V FB ABS 2,0x250 mm-500-verstärkt (V) rau FB ABS 2,0x250 mm-500-verstärkt (V) rau 2,0 x 250 - E = 410 - 500 mm verstärkt... Zum Produkt
071064 FB ABS 2,0x250 mm-600 rau FB ABS 2,0x250 mm-600 rau 2,0 x 250 - E = 510 - 600 mm... Zum Produkt
071064V FB ABS 2,0x250 mm-600-verstärkt (V) rau FB ABS 2,0x250 mm-600-verstärkt (V) rau 2,0 x 250 - E = 510 - 600 mm verstärkt... Zum Produkt
071066 FB ABS 2,0x250 mm-700 rau FB ABS 2,0x250 mm-700 rau 2,0 x 250 - E = 610 - 700 mm... Zum Produkt
071066V FB ABS 2,0x250 mm-700-verstärkt (V)-rau FB ABS 2,0x250 mm-700-verstärkt (V)-rau 2,0 x 250 - E = 610 - 700 mm verstärkt... Zum Produkt
071068 FB ABS 2,0x250 mm-800-rau FB ABS 2,0x250 mm-800-rau 2,0 x 250 - E = 710 - 800 mm... Zum Produkt
071068V FB ABS 2,0x250 mm-800-verstärkt (V)-rau FB ABS 2,0x250 mm-800-verstärkt (V)-rau 2,0 x 250 - E = 710 - 800 mm verstärkt... Zum Produkt
071070 FB ABS 2,0x250 mm-900-rau FB ABS 2,0x250 mm-900-rau 2,0 x 250 - E = 810 - 900 mm... Zum Produkt
071070V FB ABS 2,0x250 mm-900-verstärkt (V)-rau FB ABS 2,0x250 mm-900-verstärkt (V)-rau 2,0 x 250 - E = 810 - 900 mm verstärkt... Zum Produkt
071072 FB ABS 2,0x250 mm-1000-rau FB ABS 2,0x250 mm-1000-rau 2,0 x 250 - E = 910 - 1000 mm... Zum Produkt
071072V FB ABS 2,0x250 mm-1000 verstärkt (V) rau FB ABS 2,0x250 mm-1000 verstärkt (V) rau 2,0 x 250 - E = 910 - 1000 mm verstärkt... Zum Produkt
071074 FB ABS 2,0x300 mm-130 rau FB ABS 2,0x300 mm-130 rau 2,0 x 300 - E = 130 mm... Zum Produkt
071074V FB ABS 2,0x300 mm-130-verstärkt (V) rau FB ABS 2,0x300 mm-130-verstärkt (V) rau 2,0 x 300 - E = 130 mm verstärkt... Zum Produkt
071076 FB ABS 2,0x300 mm-160 rau FB ABS 2,0x300 mm-160 rau 2,0 x 300 - E = 140 - 160 mm... Zum Produkt
071076V FB ABS 2,0x300 mm-160-verstärkt (V) rau FB ABS 2,0x300 mm-160-verstärkt (V) rau 2,0 x 300 - E = 140 - 160 mm verstärkt... Zum Produkt
071078 FB ABS 2,0x300 mm-200-rau FB ABS 2,0x300 mm-200-rau 2,0 x 300 - E = 170 - 200 mm... Zum Produkt
071078V FB ABS 2,0x300 mm-200-verstärkt (V) rau FB ABS 2,0x300 mm-200-verstärkt (V) rau 2,0 x 300 - E = 170 - 200 mm verstärkt... Zum Produkt
071080 FB ABS 2,0x300 mm-250-rau FB ABS 2,0x300 mm-250-rau 2,0 x 300 - E = 210 - 250 mm... Zum Produkt
071080V FB ABS 2,0x300 mm-250-verstärkt (V)-rau FB ABS 2,0x300 mm-250-verstärkt (V)-rau 2,0 x 300 - E = 210 - 250 mm verstärkt... Zum Produkt
071082 FB ABS 2,0x300 mm-300 rau FB ABS 2,0x300 mm-300 rau 2,0 x 300 - E = 260 - 300 mm... Zum Produkt
071082V FB ABS 2,0x300 mm-300-verstärkt (V) rau FB ABS 2,0x300 mm-300-verstärkt (V) rau 2,0 x 300 - E = 260 - 300 mm verstärkt... Zum Produkt
071084 FB ABS 2,0x300 mm-400-rau FB ABS 2,0x300 mm-400-rau 2,0 x 300 - E = 310 - 400 mm... Zum Produkt
071084V FB ABS 2,0x300 mm-400-verstärkt (V) rau FB ABS 2,0x300 mm-400-verstärkt (V) rau 2,0 x 300 - E = 310 - 400 mm verstärkt... Zum Produkt
071086 FB ABS 2,0x300 mm-500 rau FB ABS 2,0x300 mm-500 rau 2,0 x 300 - E = 410 - 500 mm... Zum Produkt
071086V FB ABS 2,0x300 mm-500-verstärkt (V) rau FB ABS 2,0x300 mm-500-verstärkt (V) rau 2,0 x 300 - E = 410 - 500 mm verstärkt... Zum Produkt
071088 FB ABS 2,0x300 mm-600 rau FB ABS 2,0x300 mm-600 rau 2,0 x 300 - E = 510 - 600 mm... Zum Produkt
071088V FB ABS 2,0x300 mm-600-verstärkt (V) rau FB ABS 2,0x300 mm-600-verstärkt (V) rau 2,0 x 300 - E = 510 - 600 mm verstärkt... Zum Produkt
071090 FB ABS 2,0x300 mm-700 rau FB ABS 2,0x300 mm-700 rau 2,0 x 300 - E = 610 - 700 mm... Zum Produkt
071090V FB ABS 2,0x300 mm-700-verstärkt (V)-rau FB ABS 2,0x300 mm-700-verstärkt (V)-rau 2,0 x 300 - E = 610 - 700 mm verstärkt... Zum Produkt
071092 FB ABS 2,0x300 mm-800-rau FB ABS 2,0x300 mm-800-rau 2,0 x 300 - E = 710 - 800 mm... Zum Produkt
071092V FB ABS 2,0x300 mm-800-verstärkt (V)-rau FB ABS 2,0x300 mm-800-verstärkt (V)-rau 2,0 x 300 - E = 710 - 800 mm verstärkt... Zum Produkt
071094 FB ABS 2,0x300 mm-900-rau FB ABS 2,0x300 mm-900-rau 2,0 x 300 - E = 810 - 900 mm... Zum Produkt
071094V FB ABS 2,0x300 mm-900-verstärkt (V)-rau FB ABS 2,0x300 mm-900-verstärkt (V)-rau 2,0 x 300 - E = 810 - 900 mm verstärkt... Zum Produkt
071096 FB ABS 2,0x300 mm-1000-rau FB ABS 2,0x300 mm-1000-rau 2,0 x 300 - E = 910 - 1000 mm... Zum Produkt
071096V FB ABS 2,0x300 mm-1000 verstärkt (V) rau FB ABS 2,0x300 mm-1000 verstärkt (V) rau 2,0 x 300 - E = 910 - 1000 mm verstärkt... Zum Produkt