FUGENBLECH Abschalalemente verzahnte Fuge

Abschalelemente mit unbeschichtetem Fugenblech nach WU-Richtlinie Fugenkategorie: verzahnt

FUGENBLECH Abschalalemente verzahnte Fuge

SKU Bild Name Beschreibung
071100 FB ABS 1,5x250 mm-160-verzahnt FB ABS 1,5x250 mm-160-verzahnt 1,5 x 250 - E = 140 - 160 mm... Zum Produkt
071100V FB ABS 1,5x250 mm-160-verstärkt (V)-verzahnt FB ABS 1,5x250 mm-160-verstärkt (V)-verzahnt 1,5 x 250 - E = 140 - 160 mm verstärkt... Zum Produkt
071102 FB ABS 1,5x250 mm-200-verzahnt FB ABS 1,5x250 mm-200-verzahnt 1,5 x 250 - E = 170 - 200 mm... Zum Produkt
071102V FB ABS 1,5x250 mm-200-verstärkt (V)-verzahnt FB ABS 1,5x250 mm-200-verstärkt (V)-verzahnt 1,5 x 250 - E = 170 - 200 mm verstärkt... Zum Produkt
071104 FB ABS 1,5x250 mm-250-verzahnt FB ABS 1,5x250 mm-250-verzahnt 1,5 x 250 - E = 210 - 250 mm... Zum Produkt
071104V FB ABS 1,5x250 mm-250-verstärkt (V)-verzahnt FB ABS 1,5x250 mm-250-verstärkt (V)-verzahnt 1,5 x 250 - E = 210 - 250 mm verstärkt... Zum Produkt
071106 FB ABS 1,5x250 mm-300-verzahnt FB ABS 1,5x250 mm-300-verzahnt 1,5 x 250 - E = 260 - 300 mm... Zum Produkt
071106V FB ABS 1,5x250 mm-300-verstärkt (V)-verzahnt FB ABS 1,5x250 mm-300-verstärkt (V)-verzahnt 1,5 x 250 - E = 260 - 300 mm verstärkt... Zum Produkt
071108 FB ABS 1,5x250 mm-400-verzahnt FB ABS 1,5x250 mm-400-verzahnt 1,5 x 250 - E = 310 - 400 mm... Zum Produkt
071108V FB ABS 1,5x250 mm-400-verstärkt (V)-verzahnt FB ABS 1,5x250 mm-400-verstärkt (V)-verzahnt 1,5 x 250 - E = 310 - 400 verstärkt... Zum Produkt
071110 FB ABS 1,5x250 mm-500-verzahnt FB ABS 1,5x250 mm-500-verzahnt 1,5 x 250 - E = 410 - 500 mm... Zum Produkt
071110V FB ABS 1,5x250 mm-500-verstärkt (V)-verzahnt FB ABS 1,5x250 mm-500-verstärkt (V)-verzahnt 1,5 x 250 - E = 410 - 500 mm verstärkt... Zum Produkt
071112 FB ABS 1,5x250 mm-600-verzahnt FB ABS 1,5x250 mm-600-verzahnt 1,5 x 250 - E = 510 - 600 mm... Zum Produkt
071112V FB ABS 1,5x250 mm-600-verstärkt (V)-verzahnt FB ABS 1,5x250 mm-600-verstärkt (V)-verzahnt 1,5 x 250 - E = 510 - 600 mm verstärkt... Zum Produkt
071114 FB ABS 1,5x250 mm-700-verzahnt FB ABS 1,5x250 mm-700-verzahnt 1,5 x 250 - E = 610 - 700 mm... Zum Produkt
071114V FB ABS 1,5x250 mm-700-verstärkt (V)-verzahnt FB ABS 1,5x250 mm-700-verstärkt (V)-verzahnt 1,5 x 250 - E = 610 - 700 mm verstärkt... Zum Produkt
071116 FB ABS 1,5x250 mm-800-verzahnt FB ABS 1,5x250 mm-800-verzahnt 1,5 x 250 - E = 710 - 800 mm... Zum Produkt
071116V FB ABS 1,5x250 mm-800-verstärkt (V)-verzahnt FB ABS 1,5x250 mm-800-verstärkt (V)-verzahnt 1,5 x 250 - E = 710 - 800 mm verstärkt... Zum Produkt
071118 FB ABS 1,5x250 mm-900-verzahnt FB ABS 1,5x250 mm-900-verzahnt 1,5 x 250 - E = 810 - 900 mm... Zum Produkt
071118V FB ABS 1,5x250 mm-900-verstärkt (V)-verzahnt FB ABS 1,5x250 mm-900-verstärkt (V)-verzahnt 1,5 x 250 - E = 810 - 900 mm verstärkt... Zum Produkt
071120 FB ABS 1,5x250 mm-1000-verzahnt FB ABS 1,5x250 mm-1000-verzahnt 1,5 x 250 - E = 910 - 1000 mm... Zum Produkt
071120V FB ABS 1,5x250 mm-1000-verstärkt (V)-verzahnt FB ABS 1,5x250 mm-1000-verstärkt (V)-verzahnt 1,5 x 250 - E = 910 - 1000 mm verstärkt... Zum Produkt
071122 FB ABS 1,5x300 mm-160-verzahnt FB ABS 1,5x300 mm-160-verzahnt 1,5 x 300 - E = 140 - 160 mm... Zum Produkt
071122V FB ABS 1,5x300 mm-160-verstärkt (V)-verzahnt FB ABS 1,5x300 mm-160-verstärkt (V)-verzahnt 1,5 x 300 - E = 140 - 160 mm verstärkt... Zum Produkt
071124 FB ABS 1,5x300 mm-200-verzahnt FB ABS 1,5x300 mm-200-verzahnt 1,5 x 300 - E = 170 - 200 mm... Zum Produkt
071124V FB ABS 1,5x300 mm-200-verstärkt (V)-verzahnt FB ABS 1,5x300 mm-200-verstärkt (V)-verzahnt 1,5 x 300 - E = 170 - 200 mm verstärkt... Zum Produkt
071126 FB ABS 1,5x300 mm-250-verzahnt FB ABS 1,5x300 mm-250-verzahnt 1,5 x 300 - E = 210 - 250 mm... Zum Produkt
071126V FB ABS 1,5x300 mm-250-verstärkt (V)-verzahnt FB ABS 1,5x300 mm-250-verstärkt (V)-verzahnt 1,5 x 300 - E = 210 - 250 mm verstärkt... Zum Produkt
071128 FB ABS 1,5x300 mm-300-verzahnt FB ABS 1,5x300 mm-300-verzahnt 1,5 x 300 - E = 260 - 300 mm... Zum Produkt
071128V FB ABS 1,5x300 mm-300-verstärkt (V)-verzahnt FB ABS 1,5x300 mm-300-verstärkt (V)-verzahnt 1,5 x 300 - E = 260 - 300 mm verstärkt... Zum Produkt
071130 FB ABS 1,5x300 mm-400-verzahnt FB ABS 1,5x300 mm-400-verzahnt 1,5 x 300 - E = 310 - 400 mm... Zum Produkt
071130V FB ABS 1,5x300 mm-400-verstärkt (V)-verzahnt FB ABS 1,5x300 mm-400-verstärkt (V)-verzahnt 1,5 x 300 - E = 310 - 400 mm verstärkt... Zum Produkt
071132 FB ABS 1,5x300 mm-500-verzahnt FB ABS 1,5x300 mm-500-verzahnt 1,5 x 300 - E = 410 - 500 mm... Zum Produkt
071132V FB ABS 1,5x300 mm-500-verstärkt (V)-verzahnt FB ABS 1,5x300 mm-500-verstärkt (V)-verzahnt 1,5 x 300 - E = 410 - 500 mm verstärkt... Zum Produkt
071134 FB ABS 1,5x300 mm-600-verzahnt FB ABS 1,5x300 mm-600-verzahnt 1,5 x 300 - E = 510 - 600 mm... Zum Produkt
071134V FB ABS 1,5x300 mm-600-verstärkt (V)-verzahnt FB ABS 1,5x300 mm-600-verstärkt (V)-verzahnt 1,5 x 300 - E = 510 - 600 mm verstärkt... Zum Produkt
071136 FB ABS 1,5x300 mm-700-verzahnt FB ABS 1,5x300 mm-700-verzahnt 1,5 x 300 - E = 610 - 700 mm... Zum Produkt
071136V FB ABS 1,5x300 mm-700-verstärkt (V)-verzahnt FB ABS 1,5x300 mm-700-verstärkt (V)-verzahnt 1,5 x 300 - E = 610 - 700 mm verstärkt... Zum Produkt
071138 FB ABS 1,5x300 mm-800-verzahnt FB ABS 1,5x300 mm-800-verzahnt 1,5 x 300 - E = 710 - 800 mm... Zum Produkt
071138V FB ABS 1,5x300 mm-800-verstärkt (V)-verzahnt FB ABS 1,5x300 mm-800-verstärkt (V)-verzahnt 1,5 x 300 - E = 710 - 800 verstärkt... Zum Produkt
071140 FB ABS 1,5x300 mm-900-verzahnt FB ABS 1,5x300 mm-900-verzahnt 1,5 x 300 - E = 810 - 900 mm... Zum Produkt
071140V FB ABS 1,5x300 mm-900-verstärkt (V)-verzahnt FB ABS 1,5x300 mm-900-verstärkt (V)-verzahnt 1,5 x 300 - E = 810 - 900 mm verstärkt... Zum Produkt
071142 FB ABS 1,5x300 mm-1000-verzahnt FB ABS 1,5x300 mm-1000-verzahnt 1,5 x 300 - E = 910 - 1000 mm... Zum Produkt
071142V FB ABS 1,5x300 mm-1000-verstärkt (V)-verzahnt FB ABS 1,5x300 mm-1000-verstärkt (V)-verzahnt 1,5 x 300 - E = 910 - 1000 mm verstärkt... Zum Produkt
071144 FB ABS 2,0x250 mm-160-verzahnt FB ABS 2,0x250 mm-160-verzahnt 2,0 x 250 - E = 140 - 160 mm... Zum Produkt
071144V FB ABS 2,0x250 mm-160-verstärkt (V)-verzahnt FB ABS 2,0x250 mm-160-verstärkt (V)-verzahnt 2,0 x 250 - E = 140 - 160 mm verstärkt... Zum Produkt
071146 FB ABS 2,0x250 mm-200-verzahnt FB ABS 2,0x250 mm-200-verzahnt 2,0 x 250 - E = 170 - 200 mm... Zum Produkt
071146V FB ABS 2,0x250 mm-200-verstärkt (V)-verzahnt FB ABS 2,0x250 mm-200-verstärkt (V)-verzahnt 2,0 x 250 - E = 170 - 200 mm verstärkt... Zum Produkt
071148 FB ABS 2,0x250 mm-250-verzahnt FB ABS 2,0x250 mm-250-verzahnt 2,0 x 250 - E = 210 - 250 mm... Zum Produkt
071148V FB ABS 2,0x250 mm-250-verstärkt (V)-verzahnt FB ABS 2,0x250 mm-250-verstärkt (V)-verzahnt 2,0 x 250 - E = 210 - 250 mm verstärkt... Zum Produkt
071150 FB ABS 2,0x250 mm-300-verzahnt FB ABS 2,0x250 mm-300-verzahnt 2,0 x 250 - E = 260 - 300 mm... Zum Produkt
071150V FB ABS 2,0x250 mm-300-verstärkt (V)-verzahnt FB ABS 2,0x250 mm-300-verstärkt (V)-verzahnt 2,0 x 250 - E = 260 - 300 mm verstärkt... Zum Produkt
071152 FB ABS 2,0x250 mm-400-verzahnt FB ABS 2,0x250 mm-400-verzahnt 2,0 x 250 - E = 310 - 400 mm... Zum Produkt
071152V FB ABS 2,0x250 mm-400-verstärkt (V)-verzahnt FB ABS 2,0x250 mm-400-verstärkt (V)-verzahnt 2,0 x 250 - E = 310 - 400 mm verstärkt... Zum Produkt
071154 FB ABS 2,0x250 mm-500-verzahnt FB ABS 2,0x250 mm-500-verzahnt 2,0 x 250 - E = 410 - 500 mm... Zum Produkt
071154V FB ABS 2,0x250 mm-500-verstärkt (V)-verzahnt FB ABS 2,0x250 mm-500-verstärkt (V)-verzahnt 2,0 x 250 - E = 410 - 500 mm verstärkt... Zum Produkt
071156 FB ABS 2,0x250 mm-600-verzahnt FB ABS 2,0x250 mm-600-verzahnt 2,0 x 250 - E = 510 - 600 mm... Zum Produkt
071156V FB ABS 2,0x250 mm-600-verstärkt (V)-verzahnt FB ABS 2,0x250 mm-600-verstärkt (V)-verzahnt 2,0 x 250 - E = 510 - 600 mm verstärkt... Zum Produkt
071158 FB ABS 2,0x250 mm-700-verzahnt FB ABS 2,0x250 mm-700-verzahnt 2,0 x 250 - E = 610 - 700 mm... Zum Produkt
071158V FB ABS 2,0x250 mm-700-verstärkt (V)-verzahnt FB ABS 2,0x250 mm-700-verstärkt (V)-verzahnt 2,0 x 250 - E = 610 - 700 mm verstärkt... Zum Produkt
071160 FB ABS 2,0x250 mm-800-verzahnt FB ABS 2,0x250 mm-800-verzahnt 2,0 x 250 - E = 710 - 800 mm... Zum Produkt
071160V FB ABS 2,0x250 mm-800-verstärkt (V)-verzahnt FB ABS 2,0x250 mm-800-verstärkt (V)-verzahnt 2,0 x 250 - E = 710 - 800 mm verstärkt... Zum Produkt
071162 FB ABS 2,0x250 mm-900-verzahnt FB ABS 2,0x250 mm-900-verzahnt 2,0 x 250 - E = 810 - 900 mm... Zum Produkt
071162V FB ABS 2,0x250 mm-900-verstärkt (V)-verzahnt FB ABS 2,0x250 mm-900-verstärkt (V)-verzahnt 2,0 x 250 - E = 810 - 900 mm verstärkt... Zum Produkt
071164 FB ABS 2,0x250 mm-1000-verzahnt FB ABS 2,0x250 mm-1000-verzahnt 2,0 x 250 - E = 910 - 1000 mm... Zum Produkt
071164V FB ABS 2,0x250 mm-1000-verstärkt (V)-verzahnt FB ABS 2,0x250 mm-1000-verstärkt (V)-verzahnt 2,0 x 250 - E = 910 - 1000 mm verstärkt... Zum Produkt
071166 FB ABS 2,0x300 mm-160-verzahnt FB ABS 2,0x300 mm-160-verzahnt 2,0 x 300 - E = 140 - 160 mm... Zum Produkt
071166V FB ABS 2,0x300 mm-160-verstärkt (V)-verzahnt FB ABS 2,0x300 mm-160-verstärkt (V)-verzahnt 2,0 x 300 - E = 140 - 160 mm verstärkt... Zum Produkt
071168 FB ABS 2,0x300 mm-200-verzahnt FB ABS 2,0x300 mm-200-verzahnt 2,0 x 300 - E = 170 - 200 mm... Zum Produkt
071168V FB ABS 2,0x300 mm-200-verstärkt (V)-verzahnt FB ABS 2,0x300 mm-200-verstärkt (V)-verzahnt 2,0 x 300 - E = 170 - 200 mm verstärkt... Zum Produkt
071170 FB ABS 2,0x300 mm-250-verzahnt FB ABS 2,0x300 mm-250-verzahnt 2,0 x 300 - E = 210 - 250 mm... Zum Produkt
071170V FB ABS 2,0x300 mm-250-verstärkt (V)-verzahnt FB ABS 2,0x300 mm-250-verstärkt (V)-verzahnt 2,0 x 300 - E = 210 - 250 mm verstärkt... Zum Produkt
071172 FB ABS 2,0x300 mm-300-verzahnt FB ABS 2,0x300 mm-300-verzahnt 2,0 x 300 - E = 260 - 300 mm... Zum Produkt
071172V FB ABS 2,0x300 mm-300-verstärkt (V)-verzahnt FB ABS 2,0x300 mm-300-verstärkt (V)-verzahnt 2,0 x 300 - E = 260 - 300 mm verstärkt... Zum Produkt
071174 FB ABS 2,0x300 mm-400-verzahnt FB ABS 2,0x300 mm-400-verzahnt 2,0 x 300 - E = 310 - 400 mm... Zum Produkt
071174V FB ABS 2,0x300 mm-400-verstärkt (V)-verzahnt FB ABS 2,0x300 mm-400-verstärkt (V)-verzahnt 2,0 x 300 - E = 310 - 400 mm verstärkt... Zum Produkt
071176 FB ABS 2,0x300 mm-500-verzahnt FB ABS 2,0x300 mm-500-verzahnt 2,0 x 300 - E = 410 - 500 mm... Zum Produkt
071176V FB ABS 2,0x300 mm-500-verstärkt (V)-verzahnt FB ABS 2,0x300 mm-500-verstärkt (V)-verzahnt 2,0 x 300 - E = 410 - 500 mm verstärkt... Zum Produkt
071178 FB ABS 2,0x300 mm-600-verzahnt FB ABS 2,0x300 mm-600-verzahnt 2,0 x 300 - E = 510 - 600 mm... Zum Produkt
071178V FB ABS 2,0x300 mm-600-verstärkt (V)-verzahnt FB ABS 2,0x300 mm-600-verstärkt (V)-verzahnt 2,0 x 300 - E = 510 - 600 mm verstärkt... Zum Produkt
071180 FB ABS 2,0x300 mm-700-verzahnt FB ABS 2,0x300 mm-700-verzahnt 2,0 x 300 - E = 610 - 700 mm... Zum Produkt
071180V FB ABS 2,0x300 mm-700-verstärkt (V)-verzahnt FB ABS 2,0x300 mm-700-verstärkt (V)-verzahnt 2,0 x 300 - E = 610 - 700 mm verstärkt... Zum Produkt
071182 FB ABS 2,0x300 mm-800-verzahnt FB ABS 2,0x300 mm-800-verzahnt 2,0 x 300 - E = 710 - 800 mm... Zum Produkt
071182V FB ABS 2,0x300 mm-800-verstärkt (V)-verzahnt FB ABS 2,0x300 mm-800-verstärkt (V)-verzahnt 2,0 x 300 - E = 710 - 800 mm verstärkt... Zum Produkt
071184 FB ABS 2,0x300 mm-900-verzahnt FB ABS 2,0x300 mm-900-verzahnt 2,0 x 300 - E = 810 - 900 mm... Zum Produkt
071184V FB ABS 2,0x300 mm-900-verstärkt (V)-verzahnt FB ABS 2,0x300 mm-900-verstärkt (V)-verzahnt 2,0 x 300 - E = 810 - 900 mm verstärkt... Zum Produkt
071186 FB ABS 2,0x300 mm-1000-verzahnt FB ABS 2,0x300 mm-1000-verzahnt 2,0 x 300 - E = 910 - 1000 mm... Zum Produkt
071186V FB ABS 2,0x300 mm-1000-verstärkt (V)-verzahnt FB ABS 2,0x300 mm-1000-verstärkt (V)-verzahnt 2,0 x 300 - E = 910 - 1000 mm verstärkt... Zum Produkt